Regulamin sklepu Moon Dot

REGULAMIN SKLEPU

Moon Dot

 

§1 Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem i prowadzącym sklep internetowy działający pod adresem www.moondot.pl (zwany dalej Sklepem) jest:  Moon Dot Katarzyna Karwacka-Szwarc wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 972 061 20 55 oraz REGON  300702000
 2. Sklep prowadzi detaliczną sprzedaż internetową.
 3. Nabywcą towarów, oferowanych w Sklepie może być pełnoletnia osoba fizyczna lub firma (zwana dalej Klientem).
 4. Warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.
 5. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową www.moondot.pl lub mailem na adres halo@moondot.pl
 6. Kontakt ze Sklepem: pod numerem 604217276 od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-16.00 oraz za pośrednictwem maila: halo@moondot.pl

 

§2 Oferta

 1. Wszystkie produkty oferowane w sklepie www.moondot.pl są fabrycznie nowe.
 2. Wszystkie ceny podane na stronie  www.moondot.pl są cenami brutto.
 3. Informacje o produktach znajdujące się w sklepie www.moondot.pl w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, są jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.
 4. Ceną wiążącą jest cena podana w Sklepie przy danym towarze w chwili składania zamówienia.
 5. Sklep internetowy www.moondot.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie, zamykania kolekcji oraz wprowadzania nowych produktów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu oraz do wprowadzania w nich zmian.
 6. Wszystkie produkty oferowane przez sklep moondot.pl przygotowywane są na indywidualne zamówienie Klienta. Wyjątek stanowią produkty gotowe znajdujące się w magazynie sklepu.
 7. W przypadku niemożności zrealizowania zamówienia przez Sklep Klient jest informowany o tym drogą mailową lub telefonicznie i proszony o podjęcie decyzji w sprawie dalszej realizacji (anulowanie zamówienia, dłuższe oczekiwanie na realizację). Jeśli zapłata za towar nastąpiła z góry, Sklep internetowy www.moondot.pl zwróci Klientowi należność za towar niezwłocznie po anulowaniu zamówienia.
 8. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówionych towarów następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
 9. Produkty oferowane w sklepie posiadają gwarancję producenta lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski.

 

§3 Złożenie zamówienia

 1. Warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe złożenie zamówienia.
 2. Zamówienie może zostać złożone przez stronę www.moondot.pl  oraz e-mailem na adres halo@moondot.pl.
 3. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia. Dodatkowo pracownik Sklepu może kontaktować się z Klientem telefonicznie lub mailowo w celu potwierdzenia zamówienia.
 4. Zamówienie zostaje przekazane do realizacji w ciągu 1 dnia roboczego od zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Sklepu

 

§4 Płatności

 1. Ceny towarów nie uwzględniają kosztów usługi przesyłki. Koszt usługi transportu pokrywa Klient.
 2. Klient może wybrać jedną z następujących form płatności za zamówione towary:
  • przelew online - podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
  • płatność kartą online (karta Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro)
  • przelew bankowy
  • płatność gotówką przy odbiorze (dotyczy produktów gotowych)
 3. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sklep dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta.

 

§5 Realizacja i wysyłka zamówienia

 1. Przyjęcie do realizacji zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym Sklepu. Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia rozpoczyna się w momencie uzyskania pozytywnej autoryzacji.
 2. Zamówione towary  doręczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost w ciągu 1-2 dni roboczych od dnia nadania.
 3. Zamówienie będzie dostarczane na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu. Sklep internetowy www.moondot.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru wynikające z podania błędnego lub niedokładnego adresu (np. błędnego numeru ulicy czy numeru telefonu)  przez Klienta (koszt przesyłki zwrotnej do sklepu i ponownej wysyłki do adresata ponosi Klient)
 4. Zmiany dotyczące wysyłki lub rezygnacja z zamówienia możliwe są poprzez kontakt ze Sklepem pod adresem halo@moondot.pl
 5. Klient nie może anulować zamówienia, które zostało już wysłane. Nie wyłącza to prawa do odstąpienia od umowy opisanego w Par. 6 Regulaminu.
 6. Do każdego zamówienia Sklep wystawia dowód zakupu w postaci rachunku. Nie jest możliwe wystawienie faktury VAT.

 

§6 Odstąpienie od umowy

 1. O ile złożone przez Klienta zamówienie nie miało charakteru zamówienia indywidualnego Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru. W razie odstąpienia przez Klienta od umowy, umowa sprzedaży jest uważana za niezawartą, a wzajemne świadczenia Klienta i Sklepu podlegają zwrotowi.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje, gdy towar został wykonany na zamówienie, zgodnie ze wskazówkami kupującego (art. 38 Ustawy o Prawach Konsumenta: „Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb”. )
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, dowód zakupu oraz zwracany towar należy wysłać na adres: Moon Dot Katarzyna Karwacka-Szwarc, ul. Abrahama 20 61-615 Poznań
 4. Jednocześnie prosimy o powiadomienie Sklepu o zamiarze zwrotu towaru za pośrednictwem e-mail: halo@moondot.pl.
 5. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru w stanie niezmienionym, tj. nie może nosić śladów użytkowania.
 6. Sklep niezwłocznie dokonuje sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia w/w wymagania Sklep dokona zwrotu środków przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.
 7. Koszt wysyłki towaru do Sklepu ponosi Klient.

 

§7 Reklamacje

 1. Sklep dokłada wszelkich starań, aby oferowany towar był wolny od wad oraz pełnowartościowy. Jednakże, gdyby pomimo starań towar posiadał wady fizyczne lub prawne w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego bądź był niezgodny z umową, Klientowi przysługuje prawo do złożenia Reklamacji.
 2. W przypadku wadliwości zamówionego towaru, Sklep odpowiada z tytułu rękojmi za wadę fizyczną towaru, o ile została ona stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi będącemu konsumentem.
 3. Klient będący przedsiębiorcą utraci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeśli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił Sklepu o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeśli nie zawiadomił Sklepu niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 4. Zgłoszenie reklamacji oraz reklamowany towar należy wysłać na adres: Moon Dot Katarzyna Karwacka-Szwarc, ul. Abrahama 20 61-615 Poznań wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji. W zgłoszeniu należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sklep.
 5. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Sklep internetowy www.moondot.pl wyśle do Klienta produkt pełnowartościowy (naprawiony lub nowy) w ciągu 14 dni od otrzymania Reklamacji, a gdy okaże się to niemożliwe (np. wyczerpany nakład), zwróci Klientowi pełną kwotę we wskazany przez niego sposób, np. na podany przez Klienta numer rachunku bankowego. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany Klientowi wraz z uzasadnieniem niezasadności reklamacji.
 6. Różnice pomiędzy wizualizacją towaru dostępnego w Sklepie Internetowym www.moondot.pl wynikające z indywidualnych ustawień monitora Klienta (kolor, proporcje, itd.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru w Sklepie Internetowym www.moondot.pl

 

§8 Dane osobowe

 1. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak brak zgody uniemożliwia wykonanie umowy i realizację zamówienia przez Sklep internetowy www.moondot.pl
 2. Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 3. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (tj. z 2002 r. Dz. U. Nr 101 poz. 926 z poźn. zm) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 4. Zgodnie z w/w ustawą, Klient ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, jak również żądania ich usunięcia.
 5. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

 

§9 Postanowienia końcowe

 1. Obecność towaru na stronach Sklepu Internetowego www.moondot.pl oznacza dostępność towaru, jednak nie oznacza natychmiastowej wysyłki zamówienia, gdyż ta jest zależna od terminu realizacji podanego w opisie każdego produktu. Produkty gotowe znajdujące się w magazynie sklepu www.moondot.pl wysyłane są najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od momentu zaksięgowania środków na koncie bankowym sklepu.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne przepisy prawa polskiego.
 3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie wiadomości przesłanej na wskazany przez Klienta adres e-mail, co może być spowodowane blokowaniem lub usuwaniem wiadomości przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta lub blokowaniem przez administratorów serwerów pocztowych.
 4. Niniejszy regulamin jest częścią treści zawieranej przez sklep oraz zamawiającego klienta umowy kupna - sprzedaży. Treść regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem z momentu złożenia przez klienta zamówienia. 
 5. O wszelkich zmianach w niniejszym regulaminie obowiązujących czasowo (np. przerwa urlopowa) klienci informowani są na stronie głównej Sklepu.
 6. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 7. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna - sprzedaży między sklepem a konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd.
 8. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.
 9. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 3.09.2017 r.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl