Regulamin / newsletter

Regulamin Newslettera

Moon Dot

 

§ 1
Niniejszy regulamin usługi Newsletter, zwanym dalej „Regulaminem”, określa zasady świadczenia tej usługi przez Film-Art Maciej Szwarc z siedzibą w Poznaniu, ul. Abrahama 20, 61-615 Poznań, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 778 122 39 96 oraz REGON 301145889, zwaną dalej Moon Dot.

§ 2
1.Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Moon Dot na podany przez użytkownika tej usługi adres e-mail wiadomości mailowych zawierających informacje dotyczące: oferty sklepu internetowego www.moondot.pl i promocjach organizowanych w sklepie.
2.Użytkownik poprzez zawarcie umowy o świadczenie usługi Newsletter, udostępnia swój adres e-mail, podany w formularzu rejestracyjnym, w celu otrzymywania wiadomości mailowych, o których mowa w postanowieniach ustępów powyższych.

§ 3
Usługa Newsletter jest bezpłatna. 

§ 4
Moon Dot informuje, że poszczególne Newslettery stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz.U. 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn.zm.).

§ 5
Umowa o korzystanie z usługi Newsletter zostaje zawarta na czas nieokreślony.

§ 6
1.Użytkownik ma prawo wypowiedzieć umowę o korzystanie z usługi Newsletter. Wypowiedzenie ma skutek natychmiastowy.
2.Osoba korzystająca z usługi Newsletter wypowiada umowę o korzystanie z tej usługi poprzez skierowanie oświadczenia w tym przedmiocie na adres mailowy: halo@moondot.pl lub pocztą na adres podany w postanowieniu § 1 niniejszego Regulaminu, bądź klikając w odpowiedni link zawarty w każdej wiadomości.

§ 7
Do korzystania z usługi Newsletter konieczny jest dostęp do sieci Internet oraz posiadanie adresu e-mail, natomiast nie jest konieczne spełnienie szczególnych wymagań technicznych poza posiadaniem standardowego systemu operacyjnego oraz standardowej przeglądarki internetowej.

§ 8
1.Wszelkie reklamacje dotyczące usługi Newsletter należy składać na adres mailowy halo@moondot.pl lub pocztą bezpośrednio na adres podany w Regulaminie.
2.W reklamacji należy podać dane osoby zgłaszającej reklamację, niezbędne do przesłania informacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji oraz opis na czym polegały nieprawidłowości w usłudze Newsletter, świadczonej przez Moon Dot.
3.Moon Dot rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

§ 9
1.Rozpoczęcie świadczenia usługi Newsletter nastąpi od razu po zawarciu umowy o korzystanie z usługi Newsletter, na co jej użytkownik wyraża niniejszym zgodę.

§ 10
W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl